AQUA SYSTEM, automatické tlakové stanice, vodohospodářské komplexy

Automatické tlakové stanice, vodohospodářské komplexy, zasněžování lyžařských areálů

AQUA SYSTEM s.r.o. - English AQUA SYSTEM s.r.o. - Deutsch AQUA SYSTEM s.r.o. - Pусский AQUA SYSTEM s.r.o. - Français AQUA SYSTEM s.r.o. - Espanol AQUA SYSTEM s.r.o. - Italiano AQUA SYSTEM s.r.o. - Slovensky AQUA SYSTEM s.r.o. - Polski
facebook Google Plus volejte 602 578 738, 602 558 897


Zasněžovací systémy

Při stavbě nového zasněžovacího zařízení nebo při rozšiřování stávajícího zařízení jsou pracovníci lyžařských středisek postaveni k mnohapočetným rozhodnutím. My v AQUA SYSTEMu vyřešíme problém kompletně od projektu až po sníh.


a) Zdroje vody
Zasněžování vyžaduje dostatečnou potřebu vody. Je nutné se zamyslet nad vstupy vody ( vydatnosti studní, vrtů, přečerpávání apod.) a vykalkulovat účinnost a investiční náklady. Taktéž se zvažuje zásoba vody, velikosti jezer, povrchových a podpovrchových rezervoárů.

b) Úprava vody
Rozhodující pro střediska je výkonnost zasněžovacích zařízení, která je ovlivněna teplotou v jednotlivých krajinných oblastech.
Hospodárnost a efektivita zasněžování při vyšších teplotách se může zlepšit na základě dobře naplánovaného chlazení vody.
Chladicí systémy jsou cirkulace nebo chladicí věže. Pro mechanickou úpravu vody se navrhuje filtrace.

c) Čerpací stanice
Jsou nadimenzovány na požadavek a můžou se s výhledem do budoucna rozšiřovat. Čerpací stanicí jsou i kompresorové stanice pro tyčové a vysokotlakové zasněžovací zařízení. Čerpadla se navrhují podle možností ponorná, povrchová nebo 
kombinace podávacího a vysokotlakého čerpadla.

d) Potrubí a odběrné místa
Vysokotlakové potrubí různého materiálového provedení s dlouhou životností.

e) Koncové zasněžovací zařízení
Podle charakteru sjezdovky ( šířka, délka, větry, meteorologické podmínky apod. ) volíme ventilátorová děla nebo zasněžovací tyče. Rozhodneme se optimálně podle poměru ceny a výkonu.

Profil lyžařského svahu
Po kliknutí na obrázek se zobrazí větší rozlišení svahu.Potřebné čerpané množství. Q =
Počet ventilátorových děl:
Počet stožárových děl:
Zdroj pitné vody:
Vydatnost zdroje:
Objem akumulace:

Doplňte prosím tyto údaje a my Vám vypracujeme nabídku komplexního řešení.

V referencích najdete již realizované zakázky.

Technické zasněžování lyžařských areálů