AQUA SYSTEM, automatické tlakové stanice, vodohospodářské komplexy

Automatické tlakové stanice, vodohospodářské komplexy, zasněžování lyžařských areálů

AQUA SYSTEM s.r.o. - English AQUA SYSTEM s.r.o. - Deutsch AQUA SYSTEM s.r.o. - Pусский AQUA SYSTEM s.r.o. - Français AQUA SYSTEM s.r.o. - Espanol AQUA SYSTEM s.r.o. - Italiano AQUA SYSTEM s.r.o. - Slovensky AQUA SYSTEM s.r.o. - Polski
facebook Google Plus volejte 602 578 738, 602 558 897


Technická data:

 
Dopravní výška H max. 144 m
Čerpané množství Q max. 200 l/s
Max. výstupní tlak 15 bar
Max. teplota media 110°C
Teplota okolí +5°C až +40°C
   
Pohon čerpadel:
 
Třífázové motory s povrchovým chlazením.
   
Otáčky motoru 2 900 ot/min.
Napětí 3 x 380-415 V
Kmitočet 50 Hz
Krytí IP 55

Teplota okolí

+5°C až +40°C
Třída izolace F
Relativní vlhkost 95%
   

 

 
Řídící jednotka:  
Napájecí proud 3/N/PE 230/400V/50 Hz
Krytí IP 65
Max. teplota okolí 40°C

Čerpané medium:
Pitná nebo užitková voda bez obsahu agresivních látek vůči konstrukčním materiálům čerpadel. Změkčená voda, kotlová voda, kondenzát.

Konstrukce:
Tlakové stanice jsou řešeny jako kompaktní stanice obsahující 2 až 6 vertikálních článkových čerpadel v provedení in-line. Čerpadla jsou umístěna na společném základovém rámu, napojena přes uzavírací ventily a zpětné klapky na společné sací a výtlačné potrubí. Na výtlačné straně je připojena tlaková nádoba pro zachycení rázů v potrubí. Řídící jednotka je umístěna v ovládací skříni, která je upevněna na konzole nad čerpadly nebo je dodávána zvlášť pro instalaci mimo modul čerpadel.

Materiálové provedení: standardní provedení
rám stanice ocel 11 343, žárově zinkováno / ocel CrNi
hlava a patní kus čerpadla litina GG 20 / ocel CrNi
plášť čerpadla ocel CrNi
oběžné kolo ocel CrNi
hřídel ocel CrNi
potrubí ocel 11 343, žárově zinkováno / ocel CrNi

Pouze jedním frekvenčním měničem je zajištěno komplexní řízení a ovládání sítě čerpadel.
Regulace na konstantní tlak v systému - nezávisle na průtoku vody. 
Jednoduché uvedení do provozu. 

Základní funkce:
Tlaková stanice je řízena mikropočítačovou jednotkou, která umožňuje regulaci na konstantní tlak v systému prostřednictvím kaskády čerpadel. Rozložení hydraulického výkonu na více čerpadel a optimalizace je dosaženo velkých energetických úspor. Několik čerpadel je ovládáno v režimu bez regulace otáček, jedno s regulací otáček. (celkově maximálně 6 čerpadel)
Regulace prostřednictvím PI regulátoru, integrovaného ve frekvenčním měniči. Zpětná vazba se realizuje pomocí tlakového čidla. Zabezpečuje rovnoměrné vytížení čerpadel. Funkce spouštění pomocných čerpadel v závislosti na dosažené době provozu.
Čerpadlo s regulací otáček lze zapojit do algoritmu přepínání v závislosti na době provozu.

Režimy činnosti: 
Režim Bez přepínání hlavního čerpadla (*) 
Hlavní čerpadlo (s regulací otáček) je vždy jedno a to samé, přepínají se jen čerpadla ostatní.
Režim S přepínáním hlavního čerpadla (*) 
Hlavní čerpadlo je automaticky přepínáno. Funkci hlavního čerpadla může převzít kterékoliv z čerpadel.
(*) Poznámka :Hlavní je čerpadlo s regulací otáček.

Princip funkce: 
Čerpadla se ovládají prostřednictvím logických výstupů.
Informace o stavu čerpadel se přivádí na logické vstupy.

Žádaná hodnota tlaku se zadává prostřednictvím analogového vstupu, z obslužného terminálu, resp. Po sériové lince RS 485
Skutečná hodnota tlaku, měřená tlakovým čidlem s analogovým výstupem se přivádí na analogový vstup (x-y mA)

Hlavní čerpadlo bez přepínání: 
Hlavní čerpadlo s regulací otáček je vždy stejné
Pořadí spouštění podružných čerpadel je dáno vzestupně jejich fyzickým pořadím, tak jak jsou připojeny na jednotlivé logické výstupy přídavné desky. 
Pořadí zastavování podružných čerpadel je dáno sestupně jejich fyzickým pořadím, tak jak jsou připojeny na jednotlivé logické výstupy přídavné desky.

Rezervní čerpadlo:
Jedno čerpadlo je možno vyčlenit jako rezervní pro případ poruchy některého z provozních čerpadel. Toto čerpadlo není připojováno do provozu, je pouze pravidelně testováno po elektrické i hydraulické stránce. Do systému je připojeno v případě poruchy některého z provozních čerpadel.

Hlavní čerpadlo s přepínáním: 
Kterékoli z čerpadel může být hlavní (s regulací otáček)
Hlavní čerpadlo se zvolí s ohledem na dobu provozu jednotlivých čerpadel (je zvoleno čerpadlo s nejmenší provozní dobou)
Spuštění a nebo zastavení podružných čerpadel je dáno jejich fyzický pořadím. (Pořadím logických výstupů přídavné karty)

Střídání pomocných čerpadel: 
Rozběh čerpadla: je zvoleno čerpadlo s nejmenší dobou provozu
Zastavení čerpadla: pro zastavení je zvoleno čerpadlo s nejdelší dobou provozu

Omezení trvalé doby provozu: 
Pokud rozdíl mezi dobou provozu běžícího čerpadla a jiného stojícího čerpadla přesáhne nastavenou velikost, běžící čerpadlo je zastaveno a nahrazeno stojícím.

9 základních režimů přídavné karty: 

 • OFF : Všechny funkce přídavné karty vypnuty
 • Bez přepínání hlavního čerpadla (mono-joker)
 • S přepínáním hlavního čerpadla (multi-joker)
 • Mono-joker se střídáním podružných čerpadel
 • Multi-joker se střídáním čerpadel
 • Mono-Joker s omezením doby trvalého provozu podružných čerpadel
 • Multi-joker s omezením doby trvalého provozu čerpadel
 • Mono-joker se střídáním podružných čerpadel a s omezením jejich doby trvalého provozu
 • Multi-joker se střídáním čerpadel a s omezením jejich doby trvalého provozu

Doba provozu čerpadel:
Zobrazení doby provozu jednotlivých čerpadel na displeji: 
Zobrazení doby provozu: parametr o11
Volba konkrétního čerpadla: parametr o10
Je-li parametr o10 roven nule, o11 zobrazuje skutečnou hodnotu tlaku (Upozornění: jednotky = 0.1 bar) 
Doba provozu jednotlivých čerpadel je jednou denně uložena do EEPROM
Reset doby provozu čerpadel je možný prostřednictvím parametru o09
Při uvádění zařízení do provozu umožňuje parametr o17 změnit časové měřítko čítačů doby provozu jednotlivých čerpadel. Pokud je hodnota parametru rovna '15.0': místo hodin se zobrazují vteřiny.
Nezapomeňte, že tak jako jiná menu může být menu „Aplikace“ chráněno heslem. Bližší informace naleznete v příručce pro nastavení frekvenčního měniče.

Označení čerpací stanice:
HYDRO 4 x 8 - 60 FM
(HYDRO = konstrukční řada, 4 = počet čerpadel, 8-60 = typ čerpadla, FM = provedení s frekvenčním měničem)

Rozsah dodávky:
Modul čerpadel na společném rámu, sací i výtlačné potrubí je na obou stranách ukončeno přírubami pro připojení sání i výtlaku. Nevyužitá strana připojení se zaslepí přírubou. Pokud je ovládací skříň umístěna na konzole nad čerpadly, je provedeno kompletní elektrické zapojení včetně propojení s motory čerpadel. Bude-li ovládací skříň instalována mimo modul čerpadel, je nutno po instalaci skříně provést propojení ze svorkovnice skříně k motorům a ochranným prvkům umístěným na jednotce čerpadel. Tlakovou stanici je vhodné doplnit tlakovou nádobou s pryžovým vakem o vhodném objemu. Tlaková nádoba se instaluje na výtlak stanice v blízkosti čerpadel. Nastavení parametrů čerpací stanice a její první spuštění do provozu musí provést servisní technik výrobce.

Charakteristické křivky jednotlivých čerpadel:

Charakteristiky pro jednotlivá čerpadla dodáme na konkrétní případ.

Stavební a připojovací rozměry sání a výtlaku pro čerpací stanice HYDRO zašleme na základě poptávky na konkrétní čerpací stanici.

Řada HYDRO

Oblast použití:

 • zásobování vodou pro obytné, podnikatelské a administrativní budovy
 • zásobování vodou pro obytné, podnikatelské budovy
 • zvyšování tlaku pitné a užitkové vody
 • zdroj vody o nekolísajícím tlaku
 • zavlažovací systémy, zdroje požární vody
 • mycí linky
 • dodávka vody pro průmyslové a technologické účely